Değerlerimiz

Ceren, güvenilir, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsüdür.

Ceren Kırtasiye olarak biz,

Saygıyı, sevgi ve geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmeyi her şeyin üstünde tutarız. İş ahlakının ilkeleri, iş yaşamımızın temelini oluşturur.

Yönetim anlayışımız "insana saygı ”ya dayanır. Hepimizin kendimizi etkileyen her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğuna inanırız.

Kişisel yeteneklerimizin en üst sınırına kadar kendimizi geliştirmeyi hem hakkımız hem de görevimiz olarak görürüz.

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız. Müşteri, kalite anlayışımızın odak noktasıdır.

Dünyaya ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhunu içimizde taşırız. Tüm çalışma alanlarımızda yenilikler getirmek köklü geleneğimizdir.

Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak, şirketimizin, toplumsal yaşamın her alanında hizmet verme geleneğini sürdürürüz. Şirketimizin gelecek nesiller için yaptığı katkıların gururunu paylaşırız.

Katılımcı yönetimin bize getirdiği sorumluluğun, tüm gücümüzle kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmak olduğuna inanırız. Çalışma düzenimizin kurallarına özenle uymaya birbirimize olan saygının gereği olarak bakarız.

Değerlerimiz